0978 900 727 - 0904 536 236

12

Th1, 2017

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG ĐỊNH CƯ MỸ EB3

By: | Tags: | Comments: 0

Theo luật định cư Mỹ, những chương trình định cư Mỹ để bạn  được thẻ xanh  (Thường trú nhân Mỹ) bao gồm: thẻ xanh thông qua việc bảo lãnh gia đình (Green Card through family), Thẻ xanh thông qua một công việc (Green Card through a job) – Luật lao động định cư EB3, Thẻ xanh thông qua tị nạn (Green Card through family Refugee) và một số trường hợp đặc biệt khác.       1. VISA DIỆN LAO ĐỘNG ĐỊNH CƯ EW (EB3) LÀ GÌ? Thẻ xanh thông qua một công việc […]

READ MORE
Scroll Up